Spring naar inhoud

Zienswijze werkgroep aangeboden aan gedeputeerde

Vanmorgen heeft de werkgroep (vertegenwoordigd door Piet van de Tillaart en Ed Diebels) samen met Ad van Nunen en Jac Schuurmans van de Dorpsraad Zijtaart, in het provinciehuis in Den Bosch een gesprek gehad met gedeputeerde Christophe van der Maat. Daarbij werd door de werkgroep haar zienswijze op het rapport “Notitie Reikwijdte en Detailniveau – MER N279 Veghel-Asten”, persoonlijk overhandigd aan de gedeputeerde. Tegelijk met de zienswijze werd een mapje met de getekende ondersteunings-formulieren van 42 inwoners van Zijtaart (vooral uit buurtschap Doornhoek), aangeboden.

Door de Dorpsraad werd haar zienswijze ook overhandigd, ondersteund door de handtekeningen van bijna 150 Zijtaartse inwoners. Door de werkgroep wordt nauw samengewerkt met de Dorpsraad, en we hebben beiden dan ook hetzelfde doel voor ogen. Tijdens het gesprek met gedeputeerde kregen we de mogelijkheid om onze zienswijze toe te lichten en onze argumenten naar voren te brengen. Gedeputeerde Van der Maat deed daarbij de toezegging de zienswijze vanuit de bevolking serieus te nemen.

De provincie heeft naar verwachting enkele maanden nodig om alles te bestuderen en iedereen antwoord te geven. Het wachten is nu op de definitieve Notitie Reikwijdte en Detailniveau.

Gedeputeerde Christophe van de Maat neemt de zienswijze in ontvangst.
Gedeputeerde Christophe van de Maat neemt de zienswijze in ontvangst.