Spring naar inhoud

Wie zijn wij?

De werkgroep “Geen omleiding N279 bij Zijtaart” is in juni 2015 opgericht uit onvrede met het voornemen van (met name) de gemeente Veghel om ondanks het feit dat de geplande “Ruit” rond Eindhoven niet doorgaat, toch een omleiding van de N279 door Zijtaart aan te leggen. De werkgroep bestaat uit vertegenwoordigers van de Buurtvereniging Den Doornhoek, Actiecomité De Kempkens en Dorpsraad Zijtaart.

Samenstelling van de werkgroep:

Piet van de Tillaart          (voorzitter)                                                                                      Ad van Nunen                  (secretaris)                                                                                   Ed Diebels                        (penningmeester)                                                                       Wil Lathouwers                (lid)                                                                                        Maarten Kanters             (lid)                                                                                             Toon Verbruggen            (lid)                                                                                                     Jan van Nunen                 (lid)

Buurtvereniging Den Doornhoek:

De buurtvereniging is in 1985 opgericht en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Het doel is het bevorderen van de onderlinge saamhorigheid en het behartigen van de gezamenlijke belangen van de leden. In de buurtschap Doornhoek wonen 46 gezinnen. De bewoners leven in goede harmonie met elkaar en er is sprake van intensieve sociale contacten. Het is er prettig wonen. Als de omleiding van de N279 doorgaat zoals de gemeente wil, raken tientallen gezinnen hun huis en/of woongenot kwijt en wordt de buurtschap als het ware door een snelweg doormidden gedeeld. Dat zou praktisch het einde betekenen van de buurtschap, die een tiental jaren geleden al zoveel bewoners zag vertrekken voor de oprukkende industrie op bedrijventerrein Doornhoek.

Actiecomité De Kemkens:

Actiecomité De Kempkens is opgericht in 2003 om gezamenlijk de belangen te behartigen van in- en aanwonenden van het gebied De Kempkens. Het actiecomité is niet tegen industrie op De Kempkens. Wel is het actiecomité van mening dat burgers die hinder ondervinden van industrie op zijn minst ervan overtuigd mogen zijn dat er nut en noodzaak is voor nog meer industrie in Veghel. Tot op heden heeft de gemeente dit niet kunnen aantonen. Het actiecomité is dan ook van mening dat Foodpark De Kempkens een prestigeproject is van de gemeente Veghel. Aanleg van de omleiding N279 is in de ogen van het actiecomité een peperdure noodsprong van de gemeente Veghel om nog iets terug te zien van de gedane investeringen in het “Food”-park. 

Dorpsraad Zijtaart: (www.zijtaart.eu/2/dorpsraad)         

Dorpsraad Zijtaart behartigt de belangen van alle inwoners van dit Veghelse kerkdorp en vormt het eerste aanspreekpunt voor de gemeente. Dorpsraad Zijtaart ondersteunt het doel van de werkgroep “Geen omleiding N279 bij Zijtaart” om zich mede daardoor te blijven inzetten voor het behoud van de leefbaarheid en natuurlijke omgeving van het dorp. Zijtaart heeft de afgelopen jaren al veel moeten inleveren van de landelijke omgeving t.b.v. bedrijventerreinen. Nu het wegvallen van een bijna volledige buurtschap dreigt, zet de dorpsraad zich schrap om dit te voorkomen en participeert daarom in de werkgroep. Daarnaast blijft de Dorpsraad de aandacht vestigen op het oplossen van alle verkeersproblemen nabij Zijtaart.