Spring naar inhoud

Veghel tevreden over regionale verkeersplannen met robuuste N279

We kwamen dit bericht nog tegen van 3 November en willen we zeker niet weglaten voor u.
Helpt u mee dit tegen te houden, klik dan hier

Het Veghelse college van B en W is tevreden met de verkeersplannen voor de regio Zuid-Nederland. Daarmee wordt flink geïnvesteerd in de A50 en in een robuuste N279 tussen Asten en Veghel.

“Dit is een goede optie voor Veghel gezien de huidige politieke context. We staan achter dit voorstel. De bijzondere positie van Veghel in de regio wordt herkend en erkend. De N279 wordt gezien als één van de basisstructuren van de regio en van groot belang voor de economische kracht en de leefbaarheid van de toekomstige gemeente Meierijstad, AgriFood Capital en de regio
Zuid- Nederland. Met de gisteren gepresenteerde plannen onderstreept de provincie dat uitgangspunt”, aldus het Veghelse college van B en W.

Toekomst

De regio zet onder meer in op een vlotte, betrouwbare en toekomstbestendige N279  met twee keer één rijstrook en ongelijkvloerse aansluitingen. In de plannen is ook opgenomen dat de  omlegging bij  Zijtaart met een nieuwe aansluiting op de A50 toekomstbestendig wordt ontworpen. In de verkeersplannen is het uitgangspunt dat het autoverkeer in Zuid-Nederland zoveel mogelijk wordt afgewikkeld via de A67, A50 en N279. Daarnaast is aandacht voor fiets, het openbaar vervoer, de uitwisseling van verkeerssystemen op knooppunten en smart mobility.

Belangrijke economische motor

De regio Veghel-Uden-Oss is een belangrijke economische motor van de regio, daarom is het ook goed voor de economie en leefbaarheid in de regio dat Veghel goed bereikbaar blijft. Als er niets verandert dan loopt het verkeer vast en dus zijn investeringen in de infrastructuur (N279 en A50) bij Veghel dringend noodzakelijk.

De gemeente Veghel roept de gedeputeerde op met dezelfde daadkracht en snelheid de verdere uitwerking en uitvoering van de plannen ter hand te nemen. Deze worden in 2016 besproken in de diverse gemeenteraden.

Bron
Veghel Nieuws