Spring naar inhoud

Stand van zaken N279

De provincie Noord Brabant meldt dat vanwege beroepsprocedures nog niet kan worden gestart met de reconstructie van de N279 tussen Veghel en Asten. In de tussentijd worden wel de noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd.

Diverse partijen hebben hoger beroep aangetekend tegen de PIP (provinciaal inpassingsplan), waarvan de behandeling bij de Raad van State op 8 en 9 maart plaatsvond. De Raad van State heeft hierna advies gevraagd aan de Stichting Advisering Bestuursrechtspraak, die inmiddels dat advies heeft uitgebracht.

De Raad van State bestudeert dit thans en verwacht in het najaar hier op te kunnen reageren.

Afhankelijk daarvan zal de provincie vervolgens bepalen welke stappen er gezet zullen worden en wat eea betekent voor de aanpak en de planning.

Bron: Nieuwsbrief N279 Veghel-Asten