Spring naar inhoud

Openbare vergadering: Zijtaart accepteert geen omleiding !

OPENBARE  VERGADERING  SPREEKT ZICH  UIT:  ZIJTAART  ACCEPTEERT  GEEN  OMLEIDING  N279 !

In de openbare vergadering van woensdag 4 november jl. heeft een overgrote meerderheid van de 110 bezoekers te kennen gegeven akkoord te gaan met de voortgang van acties tegen de dreigende omleiding N279. Deze steun in de rug voor zowel de Dorpsraad als voor de werkgroep “Geen omleiding N279 bij Zijtaart” is de basis om fors tegengas te blijven te geven aan gemeente en provincie om te bereiken dat de omleiding er niet komt zoals die nu in de plannen van de provincie is opgenomen. Het ingenomen standpunt om het maximaal mogelijke te ondernemen om de plannen van tafel te vegen, blijft voorop staan. Het was duidelijk dat de argumenten en uitgangspunten van de werkgroep “Geen omleiding N279” in samenwerking met de Dorpsraad volledig werden ondersteund door de inwoners van Zijtaart. Vooral de grote twijfels rondom nut en noodzaak van de geplande omleiding, de onlogische route die dan gevolgd moet gaan worden en het verknoeien van gemeenschapsgeld bepalen mede het standpunt vanuit Zijtaart om de omleiding niet te accepteren. Daarnaast staat het behoud van de leefbaarheid in en rondom het dorp hoog in het vaandel. In de lange termijnvisie spelen het behoud van de basisschool en van het actieve verenigingsleven in Zijtaart een grote rol.

De afgelopen jaren heeft de Zijtaartse gemeenschap al veel van de natuurlijke en landelijke omgeving moeten inleveren. Bedrijventerrein Doornhoek heeft met zich meegebracht, dat voormalige buurtschappen zoals De Kampen, gedeelte Biezendijk en gedeelte Doornhoek zijn verdwenen. Sinds anderhalf jaar is buurtschap De Kempkens ook volledig van de kaart geveegd vanwege de plannen van  bedrijventerrein  Foodpark Veghel. Al deze veranderingen zijn forse ingrepen op de directe omgeving van Zijtaart. Indien het geplande traject voor de omleiding N279 er nog bij zou komen, dan gaan er weer enkele buurtschappen (Biezendijk, Corsica, gedeelte Doornhoek)  van de kaart. Dat is absoluut niet meer te accepteren door de inwoners van ons dorp en daarom zullen we ons strijdbaar opstellen tegen de genoemde plannen. De omleiding is niet nodig, want de huidige route van de N279 rechtdoor langs het kanaal in Veghel richting Helmond is al vele jaren toereikend.

Afgelopen vrijdag gaf Christophe van der Maat (provinciebestuurder) in een verslag op Omroep Brabant aan, dat in het gesprek met minister Schultz Van Hagen (donderdag 5 nov. jl.) is gebleken dat de minister voorrang wil geven aan de verbreding van de A58 (aanvang werkzaamheden in 2020) en dat daarna de verbetering van de A67 wordt aangepakt. Beide trajecten moeten in 2024 klaar zijn. In het genoemde verslag werd er geen melding gemaakt van de N279. Hieruit valt de concluderen, dat er meer tijd voor ons zal ontstaan om de minister tijdig en regelmatig op de hoogte te brengen van onze concrete aandachtspunten in het belang van het behoud van de leefbaarheid in en rondom ons dorp. Daarom is het zeker zinvol een nieuwe MKBA te laten uitvoeren. Daarvoor wordt uw medewerking gevraagd; de raamposter geeft aan wat je daarvoor kunt doen. Doorgaan is echt wel de moeite waard, want het is nog zeker geen gelopen race!  Er doen zich zeker nog kansen voor om vanuit Zijtaart aan de overheid duidelijk kenbaar te maken, dat de plannen voor de omleiding N279 een zeer onlogische situatie is waarbij stevig met gemeenschapsgeld wordt geknoeid!  Zijtaart gooit de handdoek beslist niet in de ring, maar stelt zich strijdvaardig op!

Dorpsraad Zijtaart