Spring naar inhoud

Ontsluitingsweg; gemeente Meierijstad wil in februari informatieavond plannen

Gemeente Meierijstad is momenteel bezig met de afronding van de rapportage m.b.t. het haalbaarheidsonderzoek naar de ontsluitingsweg tussen de industrieterreinen (met name Doornhoek) en de nieuw te bouwen brug bij Keldonk. Ze laat weten dat in februari een informatieavond wordt gepland voor betrokkenen en geïnteresseerden. Tijdens deze avond zullen de resultaten van het haalbaarheidsonderzoek worden gepresenteerd en is er ruimte voor het stellen van vragen.