Spring naar inhoud

Nieuwsbrief N279 Veghel-Asten

Samenvatting van de ontvangen nieuwsbrief van de Provincie Noord-Brabant:

 Reacties op de NRD worden verwerkt

Tot 24 oktober konden belanghebbenden reageren op de Notitie Reikwijdte- en Detailniveau (NRD). Er kwamen in totaal 458 zienswijzen binnen, die nu worden verwerkt in een Reactienota. Uit de gemeente Veghel kwamen 124 zienswijzen (27%) en 196 handtekeningen.

Onderwerpen

Er werden zienswijzen ingediend over een groot aantal verschillende onderwerpen. De belangrijkste thema’s waren:

  • Voorkeur voor optimalisatie van het bestaande tracé.
  • Verzoek tot aanpassing van de MER-methodiek.
  • Onderzoek 2x2 als volwaardig alternatief.

 Hoe nu verder?

De zienswijzen worden allemaal beoordeeld en voorgelegd aan de StuurgroepN279. Die brengt advies uit aan Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant. GS nemen naar verwachting in januari 2017 een besluit over de zienswijzen.

Planning: wat zijn de belangrijkste mijlpalen?

De komende maanden wachten verschillende belangrijke mijlpalen rond de N279 Veghel-Asten. In dit overzicht vindt u de belangrijkste stappen die gezet worden.

  • December 2016: Opstellen van Reactienota NRD, waarin de zienswijzen op de NRD worden verwerkt.
  • December 2016/februari 2017: Infobijeenkomsten en algemene sessies met belanghebbenden.
  • Januari 2017: Vaststellen van NRD.
  • Begin februari: Informatiebijeenkomsten in Veghel en Helmond
  • Januari-zomer 2017: Uitwerken ontwerpen, effecten bepalen, opstellen MER en vaststellen van Voorkeursalternatief (VKA).
  • Na zomer 2017: Opstellen Provinciaal Inpassingsplan(nen) (PIP) en/of bestemmingsplannen
  • Vanaf 2020: Start realisatiefase.