Spring naar inhoud

Nieuws

Zaterdag 31 Oktober was het provinciebestuur in gesprek met Omroep Brabant. Een van de onderwerpen waar zij het over hebben gehad is de N279. Het provincie Bestuur overhandigt donderdag 5 November het Bidboek van zuid-Nederland aan minister Schultz van Haegen. In het radio fragment liet het provinciebestuur niet veel kwijt over dit Bidboek.

EINDHOVEN - Het is de provincie gelukt om een verkeersplan te maken voor de regio Eindhoven waar alle gemeentebesturen het mee eens zijn. Dat zei provinciebestuurder Christophe van der Maat zaterdag in het radioprogramma Alles Mag op Zaterdag van Omroep Brabant. Het plan wordt maandag gepresenteerd. 

Er moet een nieuw plan komen, omdat de politiek een streep haalde door een nieuwe weg door het Dommeldal, die de 'ruit' van snelwegen rond de stad moest voltooien. De regio was na veertig jaar praten hopeloos verdeeld over die weg. Het geld dat Den Haag ervoor had uitgetrokken, 271 miljoen, hangt nog boven de markt. Het is alleen beschikbaar als Brabant met een plan komt dat draagvlak heeft bij alle betrokken besturen.

Zeven weken
Provinciebestuurder Van der Maat heeft in ongeveer zeven weken een akkoord bereikt met de betrokken gemeenten. "Soms helpt het als je weinig tijd hebt", zei Van der Maat. "De tijd van kleine verschillen groot maken is voorbij," aldus de gedeputeerde. Hij heeft ook een stok achter de deur: "Als gemeenten het niet eens worden, dan weten we ook nog wel andere knelpunten in Brabant waar we ons geld aan kunnen besteden."

Volgens hem zijn de gemeenten en de provincie het eens geworden over een soort 'grote ruit' rond Eindhoven waarbij de A50 (Arnhem - Eindhoven), de A67 (Eindhoven-Venlo) en de N279 (Veghel-Helmond) een cruciale rol spelen. "Al het regionale verkeer moet zo snel mogelijk naar deze wegen", aldus Van der Maat. De N279 is nu een nog een tweebaansweg met stoplichten. Die stoplichten moeten eruit, vindt de gedeputeerde. Hij wilde niet zeggen of de weg ook vierbaans moet worden. Wel zei  hij dat er omleidingen nodig zijn bij Veghel en bij de Helmondse wijk Dierdonk.

Onder de indruk
Van der Maat denkt dat verkeersminister Schultz onder de indruk zal zijn van het Brabantse plan. Hij spreekt donderdag met haar, en denkt dat ze op korte termijn zal laten weten of ze de Brabantse plannen ondersteunt.

Beluister het fragment hier

Wilt u het bidboek lezen klik dan hier

 

Bron:
Omroep Brabant

De eerste 5000 euro zijn binnen!

De crowdfunding actie om het uitvoeren van een maatschappelijke kosten-baten analyse (MKBA) mogelijk te maken, begint goed op gang te komen. Na een aarzelend begin komen nu dagelijks donaties binnen van verontruste Zijtaartse inwoners. Het bedrag van € 5000,- is inmiddels al ruim gepasseerd. Tientallen personen en enkele verenigingen hebben al een bedrag overgemaakt. We zijn er nog niet, maar de ontwikkelingen zijn hoopvol!

Gesprek tussen de werkgroep en wethouder Goijaarts

Op 6 oktober heeft een eerste gesprek plaatsgevonden tussen drie leden van de werkgroep “geen omleiding N279 bij Zijtaart” en wethouder Jan Goijaarts.In dit kennismakingsgesprek hebben wij onze standpunten helder naar voren kunnen brengen en heeft de wethouder vooral het lopende proces toegelicht.

Hoewel het een goed gesprek was, blijven onze opvattingen mijlenver uiteen liggen. De heer Goijaarts legde (ondersteund door verkeerskundige V. de Wit) vooral de nadruk op de verkeersstromen en de bereikbaarheid van zuid Nederland in de toekomst. Wij hebben toch vooral het belang aangegeven van het behoud van de leefbaarheid in en voor Zijtaart, gewoon een weg aanleggen lost niets op.

Omdat de werkgroep (een deel van) de Zijtaartse bevolking vertegenwoordigd, zijn wij een “maatschappelijke instantie”. Voortaan ontvangen wij, net zoals wijk- en dorpsraden, relevante informatie vanuit het gemeentebestuur.

De volgende stap. 

Ons is ter ore gekomen, dat de Veghelse politiek ook begint te twijfelen over de nut en noodzaak van een eventuele omleiding van de N279 om Zijtaart. Dit bericht bevestigt onze opvatting dat de omleiding geen enkel doel dient en er dus niet moet komen. Wij zetten ons in om de leefbaarheid van Zijtaart te behouden. Daar is iedere inwoner van Zijtaart mee gediend.

Onze werkgroep is nog steeds druk bezig met de voorbereidingen om te komen tot een goede MKBA (Maatschappelijke Kosten Baten Analyse). Dit is een studie die alle kosten en de baten tegen elkaar afzet, zodat een goed inzicht wordt verkregen in het nut en de noodzaak van een eventuele omleiding van de N279 bij Zijtaart. Uit de diverse gesprekken die wij met inwoners van Zijtaart en daarbuiten heb mogen hebben, is duidelijk geworden dat onze plannen door een brede laag van de Zijtaartse bevolking wordt gedragen. Maar om nu werkelijk de volgende stap te kunnen zetten hebben we geld nodig. De kosten voor een MKBA worden voorlopig geschat op circa € 25.000,=. Wij gaan alles in het werk stellen om dit bedrag bijeen te krijgen. U zult begrijpen dat wij dat niet alleen kunnen, maar dat wij de hulp van u allen heel hard nodig hebben. Ook die van onze verenigingen.

Wij hebben hiervoor een speciale bankrekening geopend: NL29 INGB 000 6796 579, t.n.v. Buurtvereniging Den Doornhoek. Deze bankrekening is alléén voor dit doel geopend.

Mocht om wat voor reden dan ook het uitvoeren van de MKBA niet doorgaan, dan krijgt u uw gestort geld terug.

Brabants Dagblad, 12 augustus 2015

Nieuwe werkgroep tegen omleidingsweg N279 in Zijtaart

ZIJTAART - Een recent opgerichte werkgroep heeft meerdere spandoeken door Zijtaart opgehangen met de tekst 'Geen omleiding N279'. "Het gaat ons erom de leefbaarheid in het dorp te behouden", zeg initiatiefnemer Piet van den Tillaart.

De werkgroep bestaat uit een initiatiefnemer, bestuursleden van buurtvereniging Doornhoek, een afvaardiging van de dorpsraad en leden van actiecomité De Kempkens. Die laatste ageert al jaren tegen de komst van het Foodpark.

"Wij willen bereiken dat de verkeersproblemen in en om Zijtaart op een duurzame en verantwoorde manier worden opgelost om zo de leefbaarheid en natuurlijke omgeving van ons dorp te behouden", zegt Van den Tillaart. Eerder spraken inwoners zich al uit tégen de omleidingsweg op een vergadering van de dorpsraad.

Zijtaarts Belang, 16 september 2015

Beste inwoners van Zijtaart,

Met dit artikel brengen wij u op de hoogte van de actuele stand van zaken van onze werkgroep. De volgende activiteiten zijn reeds uitgevoerd:

  • het plaatsen van 3 spandoeken met de tekst “Geen omleiding N279”;
  • contact met de provincie en met een deskundige contactpersoon aangaande een MKBA;
  • er is een bankrekening geopend voor het beoogde doel (zie verderop in dit artikel);
  • de gemeenteraad is op de hoogte gebracht van het bestaan en doel van onze werkgroep;
  • onze Zijtaartse raadsleden zijn verzocht hieraan in hun fractie en in de raadsvergadering(en) aandacht te besteden;
  • er is een uitgebreid artikel verschenen in het Brabants Dagblad;
  • op korte termijn zullen we in gesprek gaan met een afvaardiging van de gemeente.

Zeer recent heeft er zich een nieuwe ontwikkeling voorgedaan, waarbij de provincie de bal teruglegt bij de gemeente. De opdracht van de provincie aan diverse gemeenten is te zorgen voor een optimale doorstroming van het verkeer o.a. van de N279. Wij zijn van mening, dat dit bij Veghel kan worden bewerkstelligd door het oplossen van slechts 2 knelpunten, en wel de aansluiting op de Rembrandtlaan en de kruising bij de Keldonkse brug. Een omleiding bij Zijtaart is daarvoor totaal niet nodig! Het belangrijke doel om geen omleiding bij Zijtaart te krijgen, dienen we professioneel aan te pakken. Dit kan in onze visie alleen gebeuren door het aantonen of nut en noodzaak van de omleiding wel of niet aanwezig is. Daarvoor willen wij eventueel een derde MKBA (Maatschappelijke-Kosten-Baten-Analyse) laten uitvoeren. Dit is een studie die de kosten en baten van de aanleg van de omleiding om Zijtaart tegen elkaar afweegt. In de vorige MKBA’s waren de kosten hoger dan de baten. Desondanks blijft de gemeente samen met het bedrijfsleven bij het standpunt om een omleiding van de N279 bij Zijtaart aan te leggen. Lang niet alle bedrijven die bij de gemeente en provincie aandringen op de aanleg van de omleiding bij Zijtaart zullen hiervan in de toekomst gebruik gaan maken, omdat ze aan de andere kant van de Zuid-Willemsvaart zijn gevestigd. Ondanks dat de Ruit bij Eindhoven niet doorgaat, zien wij geen zodanige veranderingen in de verkeersstromingen optreden, dat een omleiding van de N279 nu wél rendabel zou zijn.

Indien de gemeente bij haar standpunt blijft en er bij de provincie niet op aandringt om een MKBA voor de gewijzigde situatie te laten opstellen, zullen wij alles in het werk stellen om zelf een MKBA te laten uitvoeren, omdat wij er van overtuigd zijn dat de uitkomst van een derde MKBA niet anders zal zijn dan bij de vorige twee.Wij weten dat het laten uitvoeren van een MKBA hoge kosten met zich meebrengt, maar we krijgen hierbij veel steun van onze achterban. Veel mensen hebben hun medewerking en financiële steun al toegezegd. Voor dit doel hebben wij dan ook een speciale bankrekening geopend: NL29 INGB 000 6796 579, t.n.v. Buurtvereniging Den Doornhoek. De eerste donaties zijn hier inmiddels al op gestort. Als u ons ook wilt steunen is u uw bijdrage van harte welkom.

Opgeven van de leefbaarheid van en in ons dorp in ruil voor een onrendabele omleiding:  DAT NOOIT !!