Spring naar inhoud

Het college van B&W wil een ontsluitingsweg langs het kanaal.

Op 6 juni is er weer een overleg geweest van de klankbordgroep over de opwaardering N279 en de ontsluiting van het industrieterrein, waarbij leden van de Dorpsraad Zijtaart en de Werkgroep aanwezig waren. Daarbij heeft wethouder Harry van Rooijen het collegevoorstel aan de gemeenteraad toegelicht.

Al met al zijn wij in grotere verwarring en is er nog meer onzekerheid dan voorheen.    Het voorstel aan de raad is tweeledig, zowel mbt de opwaardering van de N279 als de ontsluiting van het industrieterrein via een parallelconstructie langs het kanaal. De omleiding van de N279 over Zijtaart mag dan weliswaar niet meer in het voorstel van B&W zijn opgenomen; de gewenste ontsluiting van de industrieterreinen Doornhoek, Foodpark en De Dubbelen baart ons grote zorgen.

Over deze ontsluitingsweg is nagenoeg niets bekend:

 • Het moet een robuuste weg worden, waarbij twee vrachtwagens elkaar gemakkelijk kunnen passeren;
 • De afmetingen van de weg zijn niet bekend;
 • De plaats van de brug over het kanaal is niet bekend; vooral Keldonk zet hier grote vraagtekens bij;
 • Er zijn nog geen tekeningen van (alleen het schetsje dat bij het vorige “bericht” is opgenomen)
 • Er zijn geen cijfers over te verwachten verkeersbewegingen;
 • Wordt het een 50-, 60-, of 80 km weg?
 • Komt er een vrij liggend fietspad?
 • Moet rekening worden gehouden met een eventuele kanaalverbreding?
 • Heeft de aanwezigheid van de hoofdleiding van de Gasunie gevolgen voor de ligging van de weg?
 • Houdt RWS behoefte aan een schouwpad t.b.v. onderhoud aan de kanaaldijk?
 • Hoeveel huizen van buurtschap Doornhoek dienen te verdwijnen?

Wij zijn dan ook van mening dat men het de raad niet kan aandoen op basis van zoveel onzekerheid een beslissing te nemen. De opwaardering N279 is een provinciale aangelegenheid terwijl de ontsluitingsweg een gemeentelijke aangelegenheid is. De beslissing over deze twee zaken hoeft dus niet per se gezamenlijk te worden genomen. Ons voorstel aan de leden van de raad is om beide zaken van elkaar los te koppelen en nu nog geen beslissing te nemen over de ontsluitingsweg. Eerst dienen alle gegevens en berekeningen beschikbaar te zijn en dienen we zeker te weten dat de te kiezen ontsluiting de beste oplossing is.