Spring naar inhoud

Help mee!

Om onze doelstelling te bereiken is geld nodig. Om een MKBA (Maatschappelijke kosten-baten analyse) te laten maken door een daarvoor erkend bureau kost nu eenmaal geld. Veel geld. Gelukkig hebben veel inwoners van Zijtaart ons financieel gesteund. Wij hebben toegezegd dat als wij geen MKBA hoefden te laten maken, de donaties teruggegeven zouden worden.

Wij willen onze belofte gestand doen, en in de openbare dorpsraadvergadering is daarom afgesproken dat de donateurs zich daarvoor kunnen melden bij de penningmeester. Van het ingelegde bedrag wordt dan 90% teruggegeven.

Veel donateurs hebben aangegeven dat hun donatie kan worden aangewend voor eventuele acties en activiteiten. Bij het opheffen van de werkgroep zal het restbedrag worden geschonken aan een goed doel binnen de Zijtaartse gemeenschap.

Alle donateurs heel hartelijk bedankt!