Spring naar inhoud

GS kiezen voorkeursalternatief N279

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben op 11 juli 2017 een definitieve keuze gemaakt voor het voorkeursalternatief voor de N279 tussen Veghel en Asten. Ze hebben ingestemd met het tracé dat door de regiopartners was geadviseerd: een toekomstbestendige aanpak waarbij de aansluitingen en kruisingen ongelijkvloers worden gemaakt en de N279 voor nu grotendeels 2x1-baans blijft.
De doorgaande route door Veghel wordt vanaf de aansluiting A50 tot nabij de Taylorburg uitgebreid naar 2x2 rijstroken met gelijkvloerse aansluitingen. De aansluiting Keldonk wordt in noordelijke richting verplaatst. De N279 blijft op maaiveld, waarbij de brug over de Zuid-Willemsvaart wordt gecombineerd met de aansluiting op de N279, en er komen gescheiden rijbanen voor fietsers op het viaduct. De provincie onderzoekt, samen met de gemeente Meierijstad, of een aparte fietsbrug over de Zuid-Willemsvaart bij de bestaande brug bij Keldonk – binnen het beschikbare budget – mogelijk is.

Voor de (meeste) inwoners van Zijtaart is dit een goed bericht. De omleiding bij Zijtaart is hiermee van de baan. Wij, als leden van de werkgroep “Geen omleiding N279 bij Zijtaart”, zijn de inwoners van Zijtaart enorm dankbaar voor de steun die wij van jullie hebben ontvangen, want samen maken we ons mooie dorp sterk. Ons belangrijkste doel is bereikt en de stickers kunnen dus van de ramen.
Wel wil de gemeente vanaf de nieuwe brug bij Keldonk aan de Zijtaartse kant van het kanaal een ontsluitingsweg naar Industrieterrein Doornhoek en Den Dubbelen aanleggen.
Hoe die er precies uit komt te zien is nog niet bekend.

Na de vakantieperiode zullen wij ons als werkgroep beraden hoe we hiermee verder gaan.

Namens werkgroep “Geen Omleiding N279 bij Zijtaart”,
Piet van den Tillaart.