Spring naar inhoud

Gesprek met wethouder Goijaarts

Gesprek tussen de werkgroep en wethouder Goijaarts

Op 6 oktober heeft een eerste gesprek plaatsgevonden tussen drie leden van de werkgroep “geen omleiding N279 bij Zijtaart” en wethouder Jan Goijaarts.In dit kennismakingsgesprek hebben wij onze standpunten helder naar voren kunnen brengen en heeft de wethouder vooral het lopende proces toegelicht.

Hoewel het een goed gesprek was, blijven onze opvattingen mijlenver uiteen liggen. De heer Goijaarts legde (ondersteund door verkeerskundige V. de Wit) vooral de nadruk op de verkeersstromen en de bereikbaarheid van zuid Nederland in de toekomst. Wij hebben toch vooral het belang aangegeven van het behoud van de leefbaarheid in en voor Zijtaart, gewoon een weg aanleggen lost niets op.

Omdat de werkgroep (een deel van) de Zijtaartse bevolking vertegenwoordigd, zijn wij een “maatschappelijke instantie”. Voortaan ontvangen wij, net zoals wijk- en dorpsraden, relevante informatie vanuit het gemeentebestuur.