Spring naar inhoud

Duidelijke taal bij commissievergadering

Zowel Ad van Nunen (Dorpsraad Zijtaart) als Piet van den Tillaart (werkgroep Geen omleiding N279 bij Zijtaart) kregen vanavond 5 minuten spreektijd tijdens de commissievergadering van de gemeenteraad Veghel. Beiden spraken de commissieleden en de aanwezige wethouders stevig aan op het feit dat de gemeente Veghel ondanks grote bezwaren en het ontbreken van nut en noodzaak toch blijft vasthouden aan de geplande omleiding van de N279 door Zijtaart. Men lijkt volkomen doof te zijn voor andere opvattingen en argumenten. Piet sprak zelfs van oogkleppen en tunnelvisie door de betrokken bestuurders. De argumenten van zowel Ad als Piet waren volstrekt helder en duidelijk, al stelden enkele fractievoorzitters nog een aantal vragen ter verduidelijking. Het feit dat de werkgroep een eigen MKBA onderzoek wil laten doen, gesteund en gefinancierd door de Zijtaartse gemeenschap maakte veel indruk. Dat werd ons vooral na de vergadering duidelijk gemaakt door diverse raadsleden.