Spring naar inhoud

Doel:

De werkgroep heeft de volgende doelstelling geformuleerd:

Wij willen bereiken dat de verkeersproblemen in en om Zijtaart op een duurzame en verantwoorde manier worden opgelost om daardoor de leefbaarheid en natuurlijke omgeving van ons dorp te behouden.

Een omleiding van de N279 dicht bij ons dorp én dwars door buurtschap Doornhoek is in strijd met onze doelstelling. Deze omleiding lost de verkeersproblemen door sluipverkeer in en rond Zijtaart absoluut niet op. Een hele buurtschap wordt opgeofferd en de inwoners van het dorp krijgen een (snel-)weg naast hun deur en daardoor fijnstof en verkeerslawaai. Een weg bovendien waar ze zelf nauwelijks gebruik van kunnen maken.

De natuurlijke omgeving van Zijtaart wordt door de gemeente Veghel steeds verder ingedamd ten behoeve van bedrijventerreinen en wegen. Dit is een onacceptabele ontwikkeling! De leefbaarheid van alle bewoners is in het geding.

Nut en noodzaak van de geplande omleiding is totaal niet aanwezig. Al tweemaal eerder werd een MKBA (Maatschappelijke-Kosten-Baten-Analyse) uitgevoerd. Bij deze onderzoeken, waarbij de kosten en baten van de aanleg van de omleiding om Zijtaart tegen elkaar zijn afgewogen, bleken de kosten hoger te zijn dan de baten.

Inmiddels heeft zowel de provincie Noord Brabant als de gemeente Meierijstad gekozen voor het benutten van het huidige tracé van de N279, waarop wij steeds aangedrongen hebben. De omleiding langs Zijtaart gaat dus niet door.

Toch blijft onze aandacht nodig, nu de gemeente Meierijstad een ontsluitingsweg wil aanleggen tussen de industrieterreinen Doornhoek/De Dubbelen/Foodpark en de nieuw aan te leggen brug bij Keldonk. Afhankelijk van het nog te kiezen tracé zal deze ontwikkeling buurtschap De Doornhoek opnieuw raken.