Spring naar inhoud

De volgende stap

De volgende stap. 

Ons is ter ore gekomen, dat de Veghelse politiek ook begint te twijfelen over de nut en noodzaak van een eventuele omleiding van de N279 om Zijtaart. Dit bericht bevestigt onze opvatting dat de omleiding geen enkel doel dient en er dus niet moet komen. Wij zetten ons in om de leefbaarheid van Zijtaart te behouden. Daar is iedere inwoner van Zijtaart mee gediend.

Onze werkgroep is nog steeds druk bezig met de voorbereidingen om te komen tot een goede MKBA (Maatschappelijke Kosten Baten Analyse). Dit is een studie die alle kosten en de baten tegen elkaar afzet, zodat een goed inzicht wordt verkregen in het nut en de noodzaak van een eventuele omleiding van de N279 bij Zijtaart. Uit de diverse gesprekken die wij met inwoners van Zijtaart en daarbuiten heb mogen hebben, is duidelijk geworden dat onze plannen door een brede laag van de Zijtaartse bevolking wordt gedragen. Maar om nu werkelijk de volgende stap te kunnen zetten hebben we geld nodig. De kosten voor een MKBA worden voorlopig geschat op circa € 25.000,=. Wij gaan alles in het werk stellen om dit bedrag bijeen te krijgen. U zult begrijpen dat wij dat niet alleen kunnen, maar dat wij de hulp van u allen heel hard nodig hebben. Ook die van onze verenigingen.

Wij hebben hiervoor een speciale bankrekening geopend: NL29 INGB 000 6796 579, t.n.v. Buurtvereniging Den Doornhoek. Deze bankrekening is alléén voor dit doel geopend.

Mocht om wat voor reden dan ook het uitvoeren van de MKBA niet doorgaan, dan krijgt u uw gestort geld terug.