Spring naar inhoud

College Meierijstad wil maatregelen bedrijventerreinen

De stuurgroep N279 Veghel-Asten heeft op 20 april 2017 een voorlopig voorkeursalternatief gekozen. Afgesproken is daarbij dat de gemeente Meierijstad op een later moment met een standpunt en advies over de oplossingen Veghel en Keldonk zou komen. Op 23 mei is dat standpunt naar buiten gebracht. Het is hieronder vermeld.

Het college van Meierijstad stemt niet in met het voorlopig voorkeursalternatief van de stuurgroep en kiest voor onderstaand alternatief:

  1. Opwaardering van het bestaand tracé door Veghel naar 2x2 rijstroken met gelijkvloerse kruispunten bij de Amert, NCB-laan, Zuidkade en Rembrandtlaan.
  2. Aansluiting N279-afslag bedrijventerreinen-Keldonk in het zoekgebied dat is opgenomen in bijlage 7 met een parallelweg tussen deze aansluiting en Keldonk en een weg tussen de afslag en de bedrijventerreinen in Veghel zuidwest.
  3. Fietsbrug Keldonk tussen de Morgenstraat en Hool over N279 en Zuid-Willemsvaart.
  4. Maatregelen ter verbetering van het woon- en leefklimaat langs de N279, goede inpassing van de weg in zijn omgeving en natuurcompensatie in de omgeving van de N279
  5. Nader uit te werken, aanvullende maatregelen voor de hele leefomgeving en ter verbetering van de bereikbaarheid van de bedrijventerreinen.
  6. Samen met de regio te lobbyen om de problematiek van de A50 op de agenda van de Rijksoverheid te krijgen en met de provincie te streven naar een extra aansluiting van De Dubbelen op (de parallelweg van) de A50.

De gemeenteraad wordt gevraagd een standpunt in te nemen over het alternatief voor de N279 Veghel-Asten dat in Meierijstad de voorkeur heeft. Dit standpunt wordt dan door de wethouder verdedigd in de stuurgroep N279 Veghel-Asten. De provincie neemt het uiteindelijke besluit.

Wij, de werkgroep Geen omleiding N279 bij Zijtaart, maken ons grote zorgen om enkele van de standpunten van het college. Met name de uitwerking van de punten 2 en 3 kunnen voor Zijtaart en De Doornhoek grote gevolgen hebben. Zie het kaartje hieronder.

kaartje-bij-collegebesluit