Spring naar inhoud

Werkgroep Geen Omleiding N279 blijft strijden tegen de plannen van de provincie om het verkeer van de N279 om te laten rijden over de A50. We maken bezwaar tegen het gebruik van ons geld om nog meer opstoppingen en sluipverkeer door Zijtaart te laten rijden. Voor 21 oktober 2016 kun je ook bezwaar indienen bij de provincie.
Klik op de link om de zienswijze te openen!

Provincie en gemeenten werken een nieuwe N279, onderzoeken het ongelijkvloers maken van kruisingen maar ook en het aanleggen van een omleiding bij Zijtaart.

De plannen zijn uitgewerkt in een Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD), die vanaf 12 september ter inzage ligt. Voor meer informatie zie www.brabant.nl/terinzage.

In september zijn er ook inloopbijeenkomsten, o.a. in hét Dorpshuis Zijtaart op Donderdag 15 september van 14.00-17.00 uur en van 18.00-21.00 uur.

Natuurlijk maakt de werkgroep Geen Omleiding N279 Zijtaart bezwaar tegen deze plannen en houden u op de hoogte van verdere ontwikkelingen

We kwamen dit bericht nog tegen van 3 November en willen we zeker niet weglaten voor u.
Helpt u mee dit tegen te houden, klik dan hier

Het Veghelse college van B en W is tevreden met de verkeersplannen voor de regio Zuid-Nederland. Daarmee wordt flink geïnvesteerd in de A50 en in een robuuste N279 tussen Asten en Veghel.

“Dit is een goede optie voor Veghel gezien de huidige politieke context. We staan achter dit voorstel. De bijzondere positie van Veghel in de regio wordt herkend en erkend. De N279 wordt gezien als één van de basisstructuren van de regio en van groot belang voor de economische kracht en de leefbaarheid van de toekomstige gemeente Meierijstad, AgriFood Capital en de regio
Zuid- Nederland. Met de gisteren gepresenteerde plannen onderstreept de provincie dat uitgangspunt”, aldus het Veghelse college van B en W.

Toekomst

De regio zet onder meer in op een vlotte, betrouwbare en toekomstbestendige N279  met twee keer één rijstrook en ongelijkvloerse aansluitingen. In de plannen is ook opgenomen dat de  omlegging bij  Zijtaart met een nieuwe aansluiting op de A50 toekomstbestendig wordt ontworpen. In de verkeersplannen is het uitgangspunt dat het autoverkeer in Zuid-Nederland zoveel mogelijk wordt afgewikkeld via de A67, A50 en N279. Daarnaast is aandacht voor fiets, het openbaar vervoer, de uitwisseling van verkeerssystemen op knooppunten en smart mobility.

Belangrijke economische motor

De regio Veghel-Uden-Oss is een belangrijke economische motor van de regio, daarom is het ook goed voor de economie en leefbaarheid in de regio dat Veghel goed bereikbaar blijft. Als er niets verandert dan loopt het verkeer vast en dus zijn investeringen in de infrastructuur (N279 en A50) bij Veghel dringend noodzakelijk.

De gemeente Veghel roept de gedeputeerde op met dezelfde daadkracht en snelheid de verdere uitwerking en uitvoering van de plannen ter hand te nemen. Deze worden in 2016 besproken in de diverse gemeenteraden.

Bron
Veghel Nieuws

ZIJTAART - De weerstand tegen de aanpak van de N279, de weg tussen Den Bosch en Helmond langs de Zuid-Willemsvaart, is groot in Zijtaart. De werkgroep 'Geen omleiding N279' wil op eigen kosten een onderzoek laten uitvoeren naar het nut en de noodzaak van de omleiding. "Er is voor veel minder geld een veel simpelere oplossing te bedenken", aldus Piet van den Tillaart, woordvoerder van de werkgroep.

Het nieuwe plan voor de 'nieuwe Ruit' rondom Eindhoven werd afgelopen maandag gepresenteerd. De A50 (Arnhem - Eindhoven), de A67 (Eindhoven-Venlo) en de N279 (Veghel-Helmond) gaan daarbij een cruciale rol spelen.

'Stoplichten eruit, omleidingen nodig'
"Al het regionale verkeer moet zo snel mogelijk naar deze wegen", aldus provinciebestuurder Christophe Van der Maat. De N279 is nu een nog een tweebaansweg met stoplichten. Die stoplichten moeten eruit, vindt de gedeputeerde. Hij wilde niet zeggen of de weg ook vierbaans moet worden. Wel zei hij dat er omleidingen nodig zijn bij Veghel en bij de Helmondse wijk Dierdonk.

De omleiding van de N279 zou vlak langs het dorp Zijtaart komen en dwars door het buurtschap Doornhoek gaan. Een doorn in het oog van Piet van den Tillaart van de werkgroep 'Geen omleiding N279'. "De leefbaarheid van het hele dorp staat op het spel. Als je een weg door een buurtschap legt, sluit je ongeveer tien procent van de bewoners van ons dorp af. Dat is funest voor alle verenigingen, de school en ons dorpshuis."

'Uitsluitend knelpunten aanpakken'
Volgens Van den Tillaart is er een veel goedkopere oplossing voor de verkeersproblemen. "Het gaat om twee knelpunten: de kruising bij de Keldonkse brug en de Rembrandtlaan in Veghel. Als je uitsluitend deze knelpunten aanpakt, is dat een veel goedkopere manier dan een omleiding van de weg."

Bovendien vraagt de werkgroep zich af of de nieuwe omleiding veel gebruikt zal worden. "De meeste automobilisten zullen gewoon rechtdoor blijven rijden langs het kanaal, want via de omleiding rij je een heel stuk om."

Een eigen onderzoek door de werkgroep 'Geen omleiding N279', dus. Volgens Van den Tillaart zou daarmee definitief duidelijk worden dat de kosten hoger zijn dan de baten. "De provincie en gemeenten hebben er geen oren naar, maar de bal ligt nu bij het ministerie van Verkeer en Waterstaat. Wij willen de minister goed informeren, in de hoop dat zij een andere beslissing neemt."

Bezwaar
Mocht dit alles niets opleveren, dan stapt de werkgroep naar de rechter. "Als de bestemmingsplannen in beeld komen, dan kunnen we bezwaar indienen, desnoods bij de Raad van State. Wij gaan door tot de laatste snik."

Op medewerking van de gemeente Veghel - waar Zijtaart onder valt - hoeft de werkgroep niet te reageren. Burgemeester en Wethouders laten via een persbericht weten dat ze tevreden zijn met de verkeersplannen zoals die maandag zijn gepresenteerd. Ze vinden het vooral om economische redenen belangrijk dat de regio Veghel-Uden-Oss goed bereikbaar is en blijft.

Voor het videofragment klik hier

Bron:
Omroep Brabant 

Op Donderdag 5 november was zijtaart opnieuw in het nieuws met de N279.

Dit keer waren we in het nieuws bij Skyline, zij hadden een gesprek met Piet van den Tillaart de voorzitter van de werkgroep Geen Omleiding N279.

 

we kunnen het niet al te vaak zeggen. Wij gaan laten zien waar een klein dorp groot in kan zijn!

Help mee zolang het nog kan

Zaterdag 31 Oktober was het provinciebestuur in gesprek met Omroep Brabant. Een van de onderwerpen waar zij het over hebben gehad is de N279. Het provincie Bestuur overhandigt donderdag 5 November het Bidboek van zuid-Nederland aan minister Schultz van Haegen. In het radio fragment liet het provinciebestuur niet veel kwijt over dit Bidboek.

EINDHOVEN - Het is de provincie gelukt om een verkeersplan te maken voor de regio Eindhoven waar alle gemeentebesturen het mee eens zijn. Dat zei provinciebestuurder Christophe van der Maat zaterdag in het radioprogramma Alles Mag op Zaterdag van Omroep Brabant. Het plan wordt maandag gepresenteerd. 

Er moet een nieuw plan komen, omdat de politiek een streep haalde door een nieuwe weg door het Dommeldal, die de 'ruit' van snelwegen rond de stad moest voltooien. De regio was na veertig jaar praten hopeloos verdeeld over die weg. Het geld dat Den Haag ervoor had uitgetrokken, 271 miljoen, hangt nog boven de markt. Het is alleen beschikbaar als Brabant met een plan komt dat draagvlak heeft bij alle betrokken besturen.

Zeven weken
Provinciebestuurder Van der Maat heeft in ongeveer zeven weken een akkoord bereikt met de betrokken gemeenten. "Soms helpt het als je weinig tijd hebt", zei Van der Maat. "De tijd van kleine verschillen groot maken is voorbij," aldus de gedeputeerde. Hij heeft ook een stok achter de deur: "Als gemeenten het niet eens worden, dan weten we ook nog wel andere knelpunten in Brabant waar we ons geld aan kunnen besteden."

Volgens hem zijn de gemeenten en de provincie het eens geworden over een soort 'grote ruit' rond Eindhoven waarbij de A50 (Arnhem - Eindhoven), de A67 (Eindhoven-Venlo) en de N279 (Veghel-Helmond) een cruciale rol spelen. "Al het regionale verkeer moet zo snel mogelijk naar deze wegen", aldus Van der Maat. De N279 is nu een nog een tweebaansweg met stoplichten. Die stoplichten moeten eruit, vindt de gedeputeerde. Hij wilde niet zeggen of de weg ook vierbaans moet worden. Wel zei  hij dat er omleidingen nodig zijn bij Veghel en bij de Helmondse wijk Dierdonk.

Onder de indruk
Van der Maat denkt dat verkeersminister Schultz onder de indruk zal zijn van het Brabantse plan. Hij spreekt donderdag met haar, en denkt dat ze op korte termijn zal laten weten of ze de Brabantse plannen ondersteunt.

Beluister het fragment hier

Wilt u het bidboek lezen klik dan hier

 

Bron:
Omroep Brabant