Spring naar inhoud

Voortgangsbericht aan de bewoners van Zijtaart

Zijtaarts Belang, 16 september 2015

Beste inwoners van Zijtaart,

Met dit artikel brengen wij u op de hoogte van de actuele stand van zaken van onze werkgroep. De volgende activiteiten zijn reeds uitgevoerd:

  • het plaatsen van 3 spandoeken met de tekst “Geen omleiding N279”;
  • contact met de provincie en met een deskundige contactpersoon aangaande een MKBA;
  • er is een bankrekening geopend voor het beoogde doel (zie verderop in dit artikel);
  • de gemeenteraad is op de hoogte gebracht van het bestaan en doel van onze werkgroep;
  • onze Zijtaartse raadsleden zijn verzocht hieraan in hun fractie en in de raadsvergadering(en) aandacht te besteden;
  • er is een uitgebreid artikel verschenen in het Brabants Dagblad;
  • op korte termijn zullen we in gesprek gaan met een afvaardiging van de gemeente.

Zeer recent heeft er zich een nieuwe ontwikkeling voorgedaan, waarbij de provincie de bal teruglegt bij de gemeente. De opdracht van de provincie aan diverse gemeenten is te zorgen voor een optimale doorstroming van het verkeer o.a. van de N279. Wij zijn van mening, dat dit bij Veghel kan worden bewerkstelligd door het oplossen van slechts 2 knelpunten, en wel de aansluiting op de Rembrandtlaan en de kruising bij de Keldonkse brug. Een omleiding bij Zijtaart is daarvoor totaal niet nodig! Het belangrijke doel om geen omleiding bij Zijtaart te krijgen, dienen we professioneel aan te pakken. Dit kan in onze visie alleen gebeuren door het aantonen of nut en noodzaak van de omleiding wel of niet aanwezig is. Daarvoor willen wij eventueel een derde MKBA (Maatschappelijke-Kosten-Baten-Analyse) laten uitvoeren. Dit is een studie die de kosten en baten van de aanleg van de omleiding om Zijtaart tegen elkaar afweegt. In de vorige MKBA’s waren de kosten hoger dan de baten. Desondanks blijft de gemeente samen met het bedrijfsleven bij het standpunt om een omleiding van de N279 bij Zijtaart aan te leggen. Lang niet alle bedrijven die bij de gemeente en provincie aandringen op de aanleg van de omleiding bij Zijtaart zullen hiervan in de toekomst gebruik gaan maken, omdat ze aan de andere kant van de Zuid-Willemsvaart zijn gevestigd. Ondanks dat de Ruit bij Eindhoven niet doorgaat, zien wij geen zodanige veranderingen in de verkeersstromingen optreden, dat een omleiding van de N279 nu wél rendabel zou zijn.

Indien de gemeente bij haar standpunt blijft en er bij de provincie niet op aandringt om een MKBA voor de gewijzigde situatie te laten opstellen, zullen wij alles in het werk stellen om zelf een MKBA te laten uitvoeren, omdat wij er van overtuigd zijn dat de uitkomst van een derde MKBA niet anders zal zijn dan bij de vorige twee.Wij weten dat het laten uitvoeren van een MKBA hoge kosten met zich meebrengt, maar we krijgen hierbij veel steun van onze achterban. Veel mensen hebben hun medewerking en financiële steun al toegezegd. Voor dit doel hebben wij dan ook een speciale bankrekening geopend: NL29 INGB 000 6796 579, t.n.v. Buurtvereniging Den Doornhoek. De eerste donaties zijn hier inmiddels al op gestort. Als u ons ook wilt steunen is u uw bijdrage van harte welkom.

Opgeven van de leefbaarheid van en in ons dorp in ruil voor een onrendabele omleiding:  DAT NOOIT !!